Skolens personale

photo
Navn: Louise Galberg Hansen
Initialer: LGH
Stilling: Tilkaldevikar