Skolens historie:

Skolen blev etableret i 1870-71 som en privatejet institution, Nielsens Realskole for Svagtbegavede Drenge.
Midlerne til skolens drift fik man bl.a. efter ansøgning fra Københavns Skolekommission.
Skolen er formodentlig verdens ældste eksterne skolen for svagtbegavede drenge, idet de eksisterende
tilbud var anbringelse på anstalt.
Skolen er også den ældste overlevende specialskole København, idet man indenfor det almindelige skolesystem,
først med en række skolelove, der blev vedtaget lige før og efter det sidste århundredskiftet, fik etableret de
første specialklasser (værneklasser).

Fra starten af det sidste århundred og frem til slutningen af 1. verdenskrig steg antallet af disse klasser og den
første kommunale specialskole blev etableret. Da dette skete var Strandparkskolen ved at nærme sig sin 50 års fødselsdag.
Ved overgang til 20. århundred blev skolen slået sammen med en tilsvarende pigeskole. Midt i 30erne blev skolen
som led i Socialreformen underlagt tilsyn af Østifternes Åndssvageanstalter, men forblev privatskole.
I forbindelse med etablering af eksternatskoler for "debile børn" umiddelbart efter 2. verdenskrig ændrede skolen status
og blev formodentlig verdens første skole for elever som man dengang anså for uunderviselige og skolen blev nu kaldt
"Træningsskole".

Ved særforsorgens udlægning i 1980 blev skolen en kommunal folkeskole og elevsammensætningen blev igen bredere.
Ringen var sluttet, skolen var vendt tilbage til Københavns Kommune.
Undervejs har skolen skiftet navn flere gange. Navne som knytter sig til ejerskabet og siden til tidens kontekst for
navngivning af institutioner. Navnet Strandparkskolen tog skolen i 1972 da den var beliggende overfor Amager Strandpark.
Skolen har ligget flere steder i byen med start i en lejlighed i Ole Suhrsgade, til den i 1981 flytter til nuværende adresse på Pumpehusvej.